+7(918)1322243
vivteme@yandex.ru 

 

-

04.08.2016 .

! – , – ! , , , ,   . , . , ! , , , … ! 

                     =>>>>>

                     =>>>>>

                    =>>>>>

                    =>>>>>

                    =>>>>>

              
                        ...

                    =>>>>>

                    =>>>>>

                   , ,   =) 

                    =>>>>>

                    =>>>>>

     
              ! 1 -0, - , !!!

                    =>>>>>

                    =>>>>>

                   

                    =>>>>>

                      )))   

                    =>>>>>

                    =>>>>>

                    =>>>>>

                    =>>>>>

                    =>>>>>

                    =>>>>>

                    =>>>>>

                  ....... , :((

                    =>>>>>

                    =>>>>>

                    =>>>>>

                , !  ... )
            ! 
            , !!! )