+7(918)1322243
vivteme@yandex.ru 

 

2017

- . 2 1941 . .
1945, . .. , .
76 - , , ! 
, , , , , , . , , , ... 

                 =>>>>>

                 =>>>>>

                 =>>>>>

     , , ,
         !!! 

                       =>>>>>

                 =>>>>>

                          =>>>>>

                 =>>>>>

                 =>>>>>

                 =>>>>>

                 =>>>>>

                 =>>>>>

                 =>>>>>

                    =>>>>>
                    =>>>>>
                    =>>>>>
                    =>>>>>
                    =>>>>>
                    =>>>>>
                    =>>>>>
                    =>>>>>
                    =>>>>>
                    =>>>>>
                    =>>>>>
                    =>>>>>
                    =>>>>>
                    =>>>>>

          , , !!!
        - !!! 
        !!!

                    =>>>>>