+7(918)1322243
vivteme@yandex.ru 

 

2015

22.02.2015.

– ,  ( ) ,   . —  , , , —    !)

, . . , , : , , , , …

:      
« , , , , ,   ( ), .)))

      ...

          =>>>

             =>>>

        )))

            =>>>

            =>>>

            =>>>

           =>>>

             =>>>

              =>>>

              ;)

            =>>>

           =>>>

               =>>>

          =>>>

              =>>>

             ♥♥♥

           =>>>

               =>>>

                ! ))

               =>>>

                 =>>>

             =>>>

             =>>>

            =>>>

                 =>>>

              =>>>

            ,   !  

               =>>>

      !