+7(918)1322243
vivteme@yandex.ru 

 

12.02.2015.

 , !

, 72 , , 12 1943 , 121- - . , . . , ,  - !

.

            =>>>

            =>>>

          =>>>

            !

              =>>>

            ...

               =>>>

                =>>>

            , …

                =>>>

              =>>>

            ...

               =>>>

                =>>>

                 =>>>

            =>>>

            =>>>

                    =>>>

             =>>>

               =>>>

            1941—1945 !