+7(918)1322243
vivteme@yandex.ru 

 

… , , . , , , , ???? ! …   + …

  ,    )))

  -------->>>

  ))

  ... ))

  ----->

   - ))

   =>

  ))

       ))

  =>

   ... )))

  =>

  ... ...   , =))

  , " " ^_^

  =>

  =>

   => 

  , (   )  1 !!!)

:

- , ?! ,     4 : 2... ??!! )) 

14 ))

!!!))